Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
302
SQW0034
Övrigt
Meddelanden på skärmen
 
Övrigt
[Vissa bilder kan inte raderas]     [Bilden kan inte raderas]
 •Det går inte att radera bilder som inte följer DCF-standard 
.
→  Spara nödvändiga data på datorn eller på annan plats och använd sedan [Formatera] i kameran. 
[Kan inte ställas in på bilden]
 •[Utskriftsinst.], [Titelred.], [Texttryck], och andra funktioner kan inte användas för bilder som inte 
överensstämmer med DCF-standarden 
.
[Stäng av kameran och sätt på igen]     [Systemfel]
 •Linsen fungerar inte som den ska.
→  Starta kameran igen. (Fråga återförsäljaren eller närmaste servicecenter om problemet inte 
försvinner.)
[Kan inte skapa mapp]
 •Antal mappar är nu 999.
→  Spara nödvändiga data på datorn eller på annan plats och använd sedan [Formatera] på 
kameran 
. Mappnumret återställs till 100 om du utför [Nr. nollst.] 
.
[Bilden visas för TV med 16:9-format]     [Bilden visas för TV med 4:3-format]
 •AV-kabel (tillval) är ansluten till kameran.
→  För att ta bort meddelandet direkt → Tryck på [MENU/SET].
→  För att ändra bildformatet → Ändra [TV-format] 
.
 •USB-anslutningskabel (medföljer) är endast ansluten till kameran.
→  Meddelandet försvinner när kabeln också har anslutits till en annan enhet.
[Kan ej redigera innan informationen har bearbetats.]
 •Om du tar fram visningsskärmen och kameran innehåller många bildfiler kan ikonen för 
hämtningsinformation [ 
 ] eller [ 
 ] visas en längre tid. Om någon av de här ikonerna 
visas kan vissa av [Spela]-menyerna inte användas.
→  Om kameran stängs av under informationsinhämtning sparas endast de bilder vars information 
har inhämtats dittills som en grupp. När kameran slås på igen börjar den hämta information igen 
för de återstående bilderna i bildgruppen.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug