Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
303
SQW0034
Övrigt
Menylista
 [Insp]
Inställningar för t.ex. bildstorlek och blixt (medföljer/tillval) kan göras.
 •Menyalternativen [Fotostil], [AFS/AFF/AFC], [Mätningsläge], [Markera skuggor], 
[i.dynamisk], [Int. upplösning], [i.Zoom] och [Digital zoom] är gemensamma för 
både menyn [Insp] och [Film]. Om en inställning i en meny ändras kommer också 
inställningen med samma namn i den andra menyn att ändras automatiskt.
[Fotostil]
Du kan välja effekter utifrån vilken typ av bild du vill skapa. 
Justerar färger för effekter och bildkvalitet.
[Bildstorlek]
Anger antalet bildpunkter.
[Kvalitet]
Anger kompressionsförhållandet för lagrade bilder.
[AFS/AFF/AFC]
Välj hur fokus ska justeras.
[Mätningsläge]
Typen av optiskt mått för mätning av ljusstyrkan kan ändras.
[Bildfrekvens]
Anger bildsekvenshastigheten som ska användas för 
bildsekvenser.
[Autogaffling]
Anger inställningen för stillbild/bildsekvens, 
kompensationsområde, och bildtagningssekvens för autogaffling.
[Självutlösare]
Anger när bildtagningen ska starta vid användning av 
självutlösaren.
[Markera skuggor]
Ljusa och skuggiga områden i en bild kan justeras medan du 
kontrollerar områdena på skärmen.
[i.dynamisk]
Korrigera kontrast och exponering.
[Int. upplösning]
Tar stillbilder med skarpare konturer och intrycket av en hög 
upplösning.
[Sam. insp. m/u filter] Anger om bilder med och utan filter ska tas samtidigt.
[iNattfotografering]
Slår samman flera nattbilder som tas i snabb bildsekvens till en 
bild.
[iHDR]
När det till exempel är stark kontrast mellan bakgrunden och 
motivet tar [iHDR] flera stillbilder med olika exponeringar som 
kombineras till en enda stillbild med rika nyanser. 
[HDR]
Kameran kan kombinera 3 stillbilder som tagits med olika 
exponeringar till en enda korrekt exponerad bild med rika 
kontraster.
[Flerexponering]
Du kan skapa en effekt som ger intrycket av upp till fyra 
exponeringar på en enda bild.