Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
293
SQW0034
Övrigt
50
i
Symboler på skärmen/sökaren
 •Följande bilder är exempel på när visningsskärmen är inställd på [   ] (monitortyp) på 
skärmen.
Bildtagning/inspelning
*
 [m] och [s] indikerar ”minut” och ”sekund”.
     
 
Bildtagningsläge 
Bildtagningsläge för rörliga 
bilder 
     
Bildtagningsläge för rörliga 
bilder när [4K-FOTO] är inställt 
på [ON] 
Anpassade inställningar 
Bildtagningsläge för 
panoramabilder 
 
 
 
 
 
  [Fotostil] 
       
Blixtläge 
 
Blixt 
50
i
[Inspelningsformat]/
[Insp.kvalitet] 
Bildförhållande/[Bildstorlek] 
Kort (visas endast vid 
bildtagning) 
→ ← ↑ ↓
Panoramariktning 
EXPS
Typer av bildeffekter (filter) 
Bildeffekt (filter) 
inställningsskärm 
XXmXXs
Förfluten inspelningstid
*
 
Indikator för samtidig 
bildtagning 
Automatisk växling mellan 
sökaren och skärmen 
 
[Konturmark. (peaking)] 
[Markera skuggor] 
[HDR] 
[Flerexponering] 
Elektronisk slutare