Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
10
SQW0034
Innehåll efter funktion
Ta bilder
Bildtagningsläge ...........................................
[Förhandsvisning] .........................................
Bildeffekter (filter) .........................................
Makrofotografering .....................................
Ta panoramabilder ......................................
[Time lapse foto] .........................................
[Stop Motion Animering] .............................
[Flerexponering] ..........................................
[Tyst läge] ...................................................
Fokus (AF/MF)
Fokusläge ...................................................
AF-läge .......................................................
Justera AF-områdets position .....................
Manuellt fokus ............................................
AF-/AE-lås ..................................................
Exponering
AF-/AE-lås ..................................................
Exponeringskompensation .........................
ISO-känslighet ............................................
[Mätningsläge] ............................................
[Autogaffling] ...............................................
Ta bilder
Matning
Avtryckarläge ..............................................
[Formatgaffl.] ..............................................
[Självutlösare] .............................................
Bildkvalitet och färgton
[Fotostil] ......................................................
[Markera skuggor] .......................................
Vitbalans .....................................................
[Bildstorlek] .................................................
[Kvalitet] ......................................................
[i.dynamisk] .................................................
[Int. upplösning] ..........................................
[HDR] ..........................................................
[Long shtr nr] ..............................................
[Färgutrymme] ............................................
Blixt
[Blixtinställning] ...........................................
2:a ridåsynkroniseringen ............................
[Blixtjustering] .............................................
Inställningar för trådlös blixt ........................
Skärminställningar
[Monokrom Live View] ................................
[Mikrofonvisn.] ............................................
Rörliga bilder
[Inspelningsformat] .....................................
[Insp.kvalitet] ...............................................
Rörliga bilder i 4K .......................................
[4K-FOTO] ..................................................
Ta stillbilder samtidigt som rörliga 
bilder spelas in ............................................
Rörliga bilder
Ljud
[Mikrofonjust.] .............................................
[Vindbrus] ...................................................
Grundinställningar
[Formatera] ...................................................
[Klockinst.] ....................................................
Ställa in menyalternativ ................................
[Q.MENU] .....................................................
[Pipljud] .........................................................
[Viloläge] .......................................................
[Nollställ] (initiering) ......................................
Diopterjustering ............................................
Växla visning ..........................................
Inställningar/Anpassat
Anpassning
[CUSTOM] i snabbinställningsmenyn ...........
Funktionsknappar .........................................
Kontrollring ...................................................
Anpassade inställningar ...............................
[Anpassad]-menyn ......................................
[Lås markörknappen] ....................................
Videobildsknapp .........................................