Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
309
SQW0034
Övrigt
Menylista
 [Spela]
Du kan skydda, ändra storlek, ange utskriftsinställningar och utföra andra inställningar för 
tagna bilder.
[Bildspel]
Visar automatiskt bilder i följd.
[Visningsläge]
Du kan välja vilka bilder som ska visas med hjälp av olika filter, 
som kategorier eller favoritbilder.
[Logga position]
Platsinformation (longitud/latitud) från en smarttelefon kan sparas 
till bilderna. 
[RAW-bearbetning]
Kameran kan användas för att bearbeta stillbilder som tagits i 
RAW-format. Stillbilderna som skapas sparas i JPEG-format.
[Titelred.]
Möjliggör inskrivning av text (kommentarer) på tagna bilder.
[Texttryck]
Du kan stämpla inspelningsdatum och tid, namn, resmål, 
resedatum m.m. på de tagna stillbilderna.
[Dela video]
En filmsekvens med rörliga bilder kan delas upp i 2 delar.
[Time lapse video]
Rörliga bilder kan skapas utifrån bilderna i en bildgrupp som tagits 
med användning av [Time lapse foto].
[Stoppa rörelsevideo] Rörliga bilder kan skapas utifrån bilderna i en bildgrupp som tagits 
med användning av [Stop Motion Animering].
[Ändr. strl.]
Bildstorleken kan minskas.
[Trimmar]
Förstora dina stillbilder och skär bort oönskade områden.
[Rotera]
Vrid bilder 90° manuellt.
[Rotera disp]
Rotera stillbilder som tagits i stående format automatiskt.
[Favorit]
Möjliggör tilldelning av etiketter till en bild med en markering för att 
ställa in den som din favoritbild.
[Utskriftsinst.]
Anger vilka och hur många bilder som ska skrivas ut.
[Skydda]
Skyddar bilder för att förhindra oavsiktlig borttagning.
[Red. ans. igenk.]
Redigera eller radera information för bilder med felaktig 
ansiktsidentifiering.
[Bildsortering]
Visningssekvensen som används för visning av bilder på den här 
enheten kan anges.
[Borttagningsbekräft.]
Alternativen för Ja/Nej som du vill välja först på 
bekräftelseskärmen kan ställas in vid borttagning av en bild från 
endera [Ja] eller [Nej].