Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
311
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
 
Ta bilder
Kan inte ta bilder.
 •Kortet är fullt.
→  Frigör utrymme genom att ta bort oönskade bilder 
(→73)
.
 •Om ett kort med stor kapacitet används kan det ta ett tag innan du kan ta bilder efter att kameran 
slagits på.
 •Fokus har inte uppnåtts.
→  Om [Prio. f. fokus/slutarutl.] är inställd på [FOCUS], tas inga bilder förrän kameran fokuserat 
ordentligt på motivet. 
Tagna bilder ser vita ut.
 •Linsen är smutsig (fingeravtryck m.m.).
→  Starta kameran så att objektivet åker ut och rengör sedan linsen med en mjuk och torr tygduk. 
 •Linsen är dimmig 
(→12)
.
Tagna bilder är för ljusa/för mörka.
 •Justera exponeringen 
.
 •AE-lås 
 är felaktigt inställt.
Zoomning stoppar direkt.
 •Vid användning av extra optisk zoom stoppas zoomningen tillfälligt. Detta är inte ett fel.
Flera bilder tas när jag trycker in avtryckaren en gång.
 •Kameran är inställd på att använda [Autogaffling], Vitbalansgaffling, [Formatgaffl.] eller [Bildsekvens]. 
Självutlösaren är inställd på [   ].
→  Ta bort inställningen. 
Kan inte ta bilder med användning av gaffling.
 •Återstående minnesutrymme på kortet är lågt.
→  Kontrollera återstående minnesutrymme på kortet.
Fokuseringen blir dålig.
 •Motivet är utanför fokusområdet. 
 •Orsakas av skakningar eller att motivet rör sig. 
 •[Prio. f. fokus/slutarutl.] är inställd på [RELEASE]. 
 •[AF-slutare] är inställd på [OFF]. 
 •AF-lås 
 är felaktigt inställt.
Tagna bilder blir suddiga. Stabiliseringsfunktionen fungerar inte som den ska.
 •Slutartiden är längre på mörka platser och stabiliseringsfunktionen är mindre effektiv.
→  Håll kameran stadigt med båda händerna och håll armarna intill kroppen.
 •Använd ett kamerastativ och självutlösaren vid längre slutartid 
.