Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
296
SQW0034
Övrigt
Symboler på skärmen/sökaren
 
Inspelningsinformation som visas på skärmen
*
 [m] och [s] indikerar ”minut” och ”sekund”.
       
Bildtagningsläge 
Programförskjutning 
Bildtagningsläge för rörliga 
bilder 
     
Bildtagningsläge för rörliga 
bilder när [4K-FOTO] är inställt 
på [ON] 
Anpassade inställningar 
Bildtagningsläge för 
panoramabilder 
F1.7
Bländarvärde 
1/60
Slutartid 
T (tid) inspelning 
Återstående batteritid 
Kort (visas endast under 
inspelning av rörliga bilder) 
ISO-känslighet 
Exponeringskompensationsvärde 
Manuell exponeringshjälp 
       
Blixtläge 
   
Blixt 
Enskild bild 
     
Bildsekvens 
[Autogaffling] 
[Formatgaffl.] 
   
Självutlösare 
     
Panoramariktning 
AFS AFF AFC MF Fokusläge 
       
 
AF-läge 
   
[Kvalitet] 
50
i
[Inspelningsformat]/
[Insp.kvalitet] 
Bildförhållande/[Bildstorlek] 
Wi-Fi
Wi-Fi 
Funktionsknappsinställning 
 
 
 
 
 
  [Fotostil] 
AWB
       
     
Vitbalans 
[i.dynamisk] 
   
[Mätningsläge] 
98
Antal bilder som kan tas 
R8m30s
Tillgänglig inspelningstid
*