Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
38
SQW0034
Förberedelser
Tilldela ofta använda funktioner till knapparna  (funktionsknappar) 
Tilldela en funktion till en funktionsknapp
Tryck på funktionsknappen för att använda den tilldelade funktionen.
 •Följande funktioner kan tilldelas knapparna [Fn1], [Fn2] och [Fn3].
[Insp]-menyn/Bildtagningsfunktioner
 •[Wi-Fi] 
: [Fn2]
*
 •[LVF/Skärmvisn.] 
: [Fn3]
*
 •[AF/AE-lås] 
 •[AF-på] 
 •[Förhandsvisning] 
: [Fn1]
*
 •[Nivåmätare] 
 •[Ställ in fokusomr.]
 •[Lås markörknappen]
 •[Fotostil] 
 •[Bildstorlek] 
 •[Kvalitet] 
 •[AFS/AFF/AFC] 
 •[Mätningsläge] 
 •[Markera skuggor] 
 •[i.dynamisk] 
 •[Int. upplösning] 
 •[HDR] 
 •[Slutartyp] 
 •[Blixtinställning] 
 •[Blixtjustering] 
 •[i.Zoom] 
 •[Digital zoom] 
 •[Stabilisator] 
 •[Känslighet] 
 •[Vitbalans] 
 •[AF-läge/MF] 
 •[Matningsläge] 
 •[Återställ till standard]
[Film]-menyn
 •[4K-FOTO] 
 •[Videobildinst.] 
 •[Bildläge] 
[Anpassad]-menyn
 •[Använd pers.inst.funk.] 
 •[Tyst läge] 
 •[Konturmark. (peaking)] 
 •[Histogram] 
 •[Riktlinjer] 
 •[Zebramönster] 
 •[Monokrom Live View] 
 •[Inspeln.omr.] 
 •[Zoomreglage] 
*
 Funktionsknapparnas inställningar vid inköpstillfället.
 •Vissa funktioner kan inte tilldelas vissa funktionsknappar.
 
En funktion som tilldelats en funktionsknapp kanske inte fungerar i vissa lägen eller för vissa 
skärmbilder.
 
Om [Ställ in fokusomr.] är tilldelat funktionsknappen kan skärmbilden för inställning av AF-område 
eller MF-hjälp visas.
 
Om markörknappen är låst kan markörknappen, [MENU/SET]-knappen och vridreglaget inte 
användas. Tryck på funktionsknappen igen för att aktivera markörknappen.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Funktionen som är tilldelad [Fn1]-knappen kan inte användas i följande fall:
 •När bildeffektinställningen (Filter) är inställd på ([Miniatyr effekt], [Enpunktsfärg], [Solsken])
 •När [Flerexponering] är inställt
 
Funktionen som är tilldelad [Fn2]-knappen kan inte användas i följande fall:
 •Vid användning av [Time lapse foto]
 •Vid inspelning av rörliga bilder i 4K när [4K-FOTO] är inställt på [ON]